Patryk Wannatim

Międzynarodowy Instruktor Tenisa PTR Professional

Mgr Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Łódzkiego.
Międzynarodowy Instruktor Tenisa PTR Professional.
Instruktor PZT Były zawodnik.